Kreipimasis Manifestas

 • LR Prezidentui
 • LR Seimo nariams
 • LR Aplinkos ministerijai
 • LR Susisiekimo ministerijai
 • LR Kultūros ministerijai
 • LR Kultūros paveldo departamentui
 • Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinks ministerijos
 • VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijai
 • AB „Lietuvos geležinkeliai“

Kreipimasis Manifestas

DĖL ĄŽUOLŲ SPECIALIOSIOS APSAUGOS STATUSO

ĄŽUOLAS - Valstybinės reikšmės MEDIS IR VERTYBĖ - GYVASIS KULTŪROS PAVELDAS

Kviečiame ąžuolus pripažinti ir paskelbti valstybinės reikšmės medžiais, bendru tautos bio-kultūriniu paveldu, jiems suteikiant specialųjį - teisinį apsaugos statusą,  atsižvelgiant į jų ekologinę, istorinę, kultūrinę bei estetinę reikšmę Lietuvos visuomenei. 

Ąžuolai yra esminiai Lietuvos kraštovaizdžio komponentai bei reikšmingiausi simboliai, perteikiantys Lietuvos žmonių bendruomenių tapatybes bei savimonę. Šia iniciatyva siekiame, kad brandesni ąžuolai būtų saugomi valstybės, jie būtų apskaitomi, dokumentuojami, o jų kirtimas būtų galimas tik esant strateginiams valstybės poreikiams.  Pagrindinis šios iniciatyvos  tikslas yra sustabdyti nesvarstomą ir nepateisinamą brandžių ąžuolų kirtimą.  Intensyvios gamtinės įvairovės degradacijos kontekste, šia iniciatyva siekiame ugdyti visuomenės ekologinę ir kultūrinę savimonę. Tuo pačiu kviečiame, Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijos dvasioje  puoselėti Lietuvos kraštovaizdžio savastį, bei jį tvarkyti balansuojant ekonominius, socialinius, kultūrinius, ekologinius ir estetinius visuomenės poreikius.

ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD

 • Ąžuolai žmonėms buvo ir tebėra svarbūs traukos centrai, kuriantys savitą ir unikalų vietos kraštovaizdžio charakterį bei vietos dvasią (genius loci).   Kiekvienas medis turi savitą kamieną, šakų formą, drevėtume bei stotą ir yra išskirtinės estetinė vertės. Ąžuolai – ilgaamžiškiausi gyvi organizmai Lietuvoje, kurių amžius siekia 500–1000 metų, tačiau pasitaiko ir senesnių ąžuolų, gyvuojančių iki 1500 metų. Šiandien ąžuolynai sudaro vos 2,2 proc. Lietuvos miškų ir keičiantis aplinkos faktoriams bei ekonominės plėtros kontekste šiai rūšiai darosi vis sunkiau prisitaikyti. Brandesni ąžuolai augantys miškuose yra itin svarbūs viso miško ekosistemos garantai. Seni medžiai užtikrina drėgmės režimą bei prieglobstį įvairiems organizmams, grybams, gyvūnams bei simbiozės procesų dėka palaiko ryšius su kitais medžiais, augalais, tapdami reikšmine dalimi visos lokalios ekosistemos. 
 • Lietuvoje ąžuolai per amžius buvo laikomi ypatingos reikšmės medžiais,  kurie buvo vietos bendruomenių gerbiami, saugomi, prižiūrimi ir puoselėjami.  Ąžuolai būrė bendruomenes, įkūnijo jas, bei iki pat šių dienų išliko svarbiais subjektais bendruomenių socialiniame, religiniame ir pasaulėžiūriniame gyvenime.  Istoriniai šaltiniai liudija, kad ąžuolynai sudarė Lietuvoje iki 20 procentų. Istoriškai sodybos ir pakelės buvo  apsodinamos  ąžuolais ir kitais medžiais. Šie medžiai buvo nuolat sodinami ir dvaruose, pakelėse bei valstybinės reikšmės atminties vietose. Šiandien yra išlikę tik pavieniai medžiai. 
 • Ąžuolai yra vieni iš svarbiausių subjektų bei metaforų atpasakojamų mituose, sakmėse, dainose bei Lietuvos poetinėje tradicijoje. Daugelis brandesnių medžių, kur jie beaugtų, pakelėse, miško kvartaluose ar ariamose žemėse, turi savo istoriją, vardą, pasakojimą bei perteikia žmonių patirtis, emocijas, atmintį ir religinius jausmus.  Šie medžiai kuria ir formuoja reikšmingas vietas, suteikdami kraštovaizdžiui išskirtinę vertę. Ąžuolai liudija žmogaus ryšį su dvasiniu pasauliu, todėl yra puošiami koplytėlėmis, kryželiais, bei religiniais drožiniais. Ąžuolai savo ruožtu pasakoja apie svarbius istorinius įvykius, gamtines negandas, sukilimus, partizaninio pasipriešinimo įvykius, todėl neabejotinai yra svarbūs moraliniai imperatyvai aprėpiantys praeitį, dabartį ir ateitį.  
 • Lietuvos teisės aktuose nėra numatyta atskira ąžuolų teisinė apsauga, dabartinis teisinis reguliavimas saugo tik pavienius itin senus nuo sovietmečio puoselėtus ąžuolus, kurie įtraukti į gamtos paveldo objektų sąrašus.  Likusieji, dažnai ne mažiau vertingi ąžuolai liudijantys vėlyvesnę istoriją yra kertami pagal bendras tvarkas atsižvelgiant į teritorijas, žemės paskirtį  ir pavienių žmonių valią. Todėl, ąžuolai yra kertami net ten, kur jie niekam netrukdo, paupiuose, parkuose, pakelėse, palaukėse ar miesto kiemuose. Planuojant infrastruktūrą, valstybinės įstaigos neatsižvelgia į brandžius ąžuolus.  Nėra retas atvejis, kai šie medžiai yra nukertami dėl banalių priežasčių ir suteikia didelį skausmą senbuviams ir vietos gyventojams, kurie kasdienybėje sąveikauja su kraštovaizdžiu. Todėl manome, kad atskiras ąžuolų tvarkymą ir priežiūrą reglamentuojančių taisyklių bei sustiprinto teisinio apsaugos režimo statusas yra ypač aktualus ir savalaikiškas šiandien.

 

Mes, žemiau pasirašiusieji,
SIŪLOME

 • Paskelbti ąžuolą valstybinės reikšmės nacionaliniu medžiu ir sukurti bei reglamentuoti teisiškai Ąžuolų apsaugos specialųjį statusą.
 • Užtikrinti ąžuolų apsaugos, apskaitos, priežiūros ir prevencinių priemonių taikymą siekiant pratęsti kuo ilgesnį jų gyvavimo laiką, apsaugoti jų augimvietę ir sudaryti kuo palankesnes sąlygas jų gyvavimui ir išlikimui.
 • Peržiūrėti esamas strategijas ir inicijuoti atitinkamus pakeitimus dėl ąžuolų ir kitų medžių senolių esančių šalia kelių ir geležinkelių apsaugos zonose norminius dokumentus ir taisykles, įtvirtinant ten esančių senų medžių išsaugojimą.
 • Vykdant valstybinės ir vietinės reikšmės projektus, viešųjų erdvių, kelių ruožų remontus ir rekonstrukcijas užtikrinti aplinkosaugos principų laikymąsi bei ąžuolų išsaugojimo būtinybę, atsižvelgti į pagrindinius kraštovaizdžio formavimo ir kultūros paveldo saugojimo principus, pateikiant alternatyvius techninius-inžinerinius sprendinius kiekvienam atskiram atvejui.
 • Peržiūrėti ir pakeisti botaninių paveldo objektų kriterijų sąrašą palengvinant sąlygas medžių senolių priskyrimui į Valstybės ar savivaldybės saugomų gamtos (botaninių) paveldo objektų sąrašą. 
 • Inicijuoti tarpinstitucinį pasitarimą dėl galimų ąžuolų apsaugos sprendimų, įtraukiant suinteresuotas bendruomenes, organizacijas bei specialistus ir paruošti teisinio apsaugos statuso įgyvendinimo planą.
Taip pat galite prisidėti
Projektą palaiko - Ąžuolų ambasadoriai
Algis Davenis
Lietuvos arboristikos centras, vadovas
Monika Juškevičiūtė
Muzikantė
Dr. Vykintas Vaitkevičius
Prigimtinės kultūros tyrinėtojas
Dr. Giedrė Godienė
Geografė

Tapk Ąžuolų ambasadoriumi – Pasidalink savo Ąžuolo istorija

Ar turi savo mėgstamiausią, o gal geriausią draugą Ąžuolą?

Atsiųsk mums savo mylimiausio Ąžuolo nuotrauką ir vietovę ir papasakok Jūsų su Ąžuolu bendrystės istoriją el.p. info@gyvozalio.com , arba dalinkis šiomis istorijomis socialiniuose tinkluose su grotažymėmis ir taip padėkime Jiems gauti nacionalinio medžio apsaugos statusą.

#ĄžuolasNacionalinisMedis #ApsaugaĄžuolams #ĄžuolųAmbasadorius #GyvoŽalio