Ką apie Ąžuolus mano vaikai? 

Kalbamės su Melkio mokyklos mokiniais:

„Gal dėl Ąžuolo formos, aukščio, tvirtumo ir ištvermės žmonės galvojo, jog jis nėra paprastas medis, jis tarsi Dievo magijos sukurtas – Dievo vaikas.“
 
„Anksčiau žmonės gerbdavo žynius, senus žmones, todėl taip pat gerbdavo ir Ąžuolą.“
 
„Ąžuolas anksčiau buvo Išminčių medis, ir buvo manoma, jei jį nukirsi – Dievai užpyks ir tave aplankys negera sėkmė.“
 
„Ąžuole gyvena Medeinė, lietūnai ir daug kitų deivių ir būtybių..“
 
Žiūrėkite daugiau:
 

 
VIDEO:
Austė Juozapaitytė, Melkio mokykla
Muzika: Gilė „Ai ąžuole, ąžuolėli“
 
„Melkio mokyklos paskirtis – ugdyti brandų žmogų, puoselėjantį dorovines vertybes, protėvių kultūrą, esantį darnoje su gamta, gebantį savarankiškai gyventi, bei kurti vieningą bendruomenę ir geresnį pasaulį.“