Kalbamės su Romuvos Krive Inija Trinkūniene:

„Žmogaus gyvenimas eina greta gamtos gyvenimo ir tas išreiškiama palyginimais su medžiais. Taip mes regime, kad nėra dominuojančio prado: ir žmogus ir medžiai ar gamta yra lygiaverčiai. Jie yra kartu ir ta dermė mus įkvepia ir šiandien.“

„Ąžuolas buvo laikomas, ir tebėra, Perkūno buveine ir dievų buveine. Šventieji mūsų Alkai buvo Ąžuolynuose.“

„Šiandien mums žemė šaukia ir Lietuvos girios šaukia, kad mes turime patvirtinti tą šventą ryšį su jomis. Mes turime imtis veiksmų, turime išsaugoti šventas girias, Ąžuolus, šventas Liepas.“

„Aš tikiu žemės motinos galiomis, aš tikiu kad gyvendamas čia – šitoje žemėje, tu anksčiau ar vėliau pajauti tas galias. Žemė neskirsto tavęs pagal lytį, tikėjimą ar dar kažkokius dalykus – ji veikia visus vienodai, taip kaip ir medžiai, kaip Ąžuolai šventieji arba liepos ir vandenys….“

Žiūrėkite daugiau:

Romuva – tai senovės baltų religinė bendrija. Romuva remiasi baltų religine tradicija, kurią sudaro lietuvių, latvių ir prūsų religinis paveldas.

Tai yra mūsų ambasadoriaus Ąžuolų istorija. Šios istorijos simbolizuoja vertybinį ryšį su Ąžuolu ir jo svarbą mūsų gyvenime. Kviečiame tapti ambasadoriais - susisiekite su mumis info@gyvozalio.com Rodyti ambasadorius
Inija Trinkūnienė
Romuvos krivė